Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Αλληλεγγύη ενάντια στην Κρίση.

Οι Εργαζόμενοι Όλου του Κόσμου Ενωνόμαστε
και εξουδετερώνουμε την Κρίση με πραγματική Αλληλεγγύη…!

   Όλοι μαζί ενωμένοι αντιμετωπίζουμε την Κρίση, δημιουργώντας το δικό μας Συλλογικό Ταμείον, όπου ο καθένας και όλοι μαζί κάνουμε μία πολύ απλή κίνηση αλληλοβοήθειας με Αμοιβαιότητα και έτσι σιγά, σιγά παίρνουμε χρήματα από το δικό μας πλέον Κοινό Ταμείον!

   Είναι αυτονόητο πως στο Συλλογικό αυτό Ταμείον μπορούν να εγγραφούν τόσον οι Εργαζόμενοι και οι "ημιαπασχολούμενοι", όσον και οι Άνεργοι.
   Ιδιαιτέρως οι Άνεργοι μπορούν αμέσως να έχουν μία σοβαρή κοινωνική και ευχάριστη εργασία, με πολλές δυνατότητες αμοιβών, παρέχοντας κοινωνικό έργο και ελαφρώνοντας τις επιπτώσεις της "οικονομικής κρίσεως"…!

   Η εγγραφή στο "Ταμείον" είναι Δωρεάν και γίνεται ηλεκτρονικά δηλαδή ψηφιακά μέσω υπολογιστή συνδεδεμένου στο "διαδίκτυο" (Internet).
   Για να γίνει κάποιος ενεργό μέλος του "Συλλογικού Ταμείου" μας πρέπει να καταβάλει μία ελάχιστη εφάπαξ εισφορά 7 δολαρίων ($), που μαζί με τα έξοδα είναι 7.5$, σήμερα περίπου 6,5 €.
Η αναγκαία αυτή ελαχίστη εφάπαξ και διά παντός εισφορά δηλαδή η "εφ’ όρου ζωής του λογαριασμού" εισφορά των 7 δολαρίων ($) από κάθε έναν, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων διότι για να έχουμε Ανεξαρτησία οικονομική πρέπει το Κοινό Συλλογικό Ταμείο μας να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο!!!
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το Ταμείο μας και ακολούθως εμείς δεν εξαρτώμεθα από Κυβερνήσεις, Τράπεζες ή "Οργανισμούς & Ιδρύματα" διεθνή ή τοπικά και γενικώς δεν εξαρτώμεθα από οποιουσδήποτε «Τρίτους», είτε αγαθούς είτε πονηρούς και συνεπώς ανεπιθύμητους …!
α.>   Εάν κάποιος δεν έχει $ 7.5 (≈ 6,5 €) μπορεί να χειριστεί το θέμα της εφάπαξ εισφοράς του με δύο τρόπους:
1.)        Είτε να χρηματοδοτηθεί με το ποσόν αυτό, κατόπιν κάποιας αμοιβαίας συμφωνίας, από τον Εισηγητή του (ανάδοχος ή sponsor), εάν αυτός δύναται, είτε
2.)        Να κάνει μία μικρή εργασία για το δίκτυο του Κοινού μας Ταμείου, από την οποία θα αντλήσει το απαραίτητο ποσόν για να γίνει Ενεργό μέλος!
β.>   Εάν πάλι κάποιος δεν θέλει, λόγω νοοτροπίας, να συνεισφέρει τα $ 7.5 (≈ 6,5 €) μπορεί να κάνει ό,τι αναφέρεται στον δεύτερο τρόπο (στο 2) …!

   Άρα δίνεται η δυνατότητα σε Όλους ανεξαιρέτως να συμμετάσχουν στο Κοινό – Συλλογικό μας Ταμείον, από όπου μπορούμε να αντλήσουμε κεφάλαια δικαίου χρήματος!  Είναι δε αυτό Δίκαιον Χρήμα καθώς προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από δικά μας Κεφάλαια…!

Η πρότασή μας λοιπόν είναι:
Οι Εργαζόμενοι Όλου του Κόσμου Ενωνόμαστε
με Αλληλεγγύη & Στρατηγική ενάντια στην μεθοδευμένη
και "καλώς" παρασκευασμένη "οικονομική" Κρίση,
δημιουργώντας εμείς οι ίδιοι το δικό μας Συλλογικό Ταμείον, αυτοχρηματοδοτούμενο, Ελεύθερο βαρών και 
επιβουλών τρίτων!!!
Περί χρήματος δες à Ολίγα περί Χρήματος.
Δημήτριος Μαλασπίνας
Καθηγητής Φυσικών Επιστημών - Φυσικός.
e-mail:  demal.ant@gmail.com
© Copyright Ἱστολογίου Οἰκονομία καὶ Πολιτεία.
Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε κἂν ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ, παρὰ μόνον
διὰ ἰδιωτικὴν - ἀτομικὴν χρῆσιν, ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν καὶ πάλιν
τοῦ ἐνεργοῦντος, νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
καθώς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.
Φυσικὰ ἐννοεῖται πὼς εἶναι Καλὸν νὰ κοινοποιοῦνται τὰ ἄρθρα,
ἐὰν φυσικὰ συμφωνῆτε καὶ θέλετε!
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω...!!!

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Ολίγα περί Χρήματος.

Εισαγωγικά περί Χρήματος & νομίσματος.

   Η λέξη "χρήμα" προέρχεται από το αρχαίο θέμα "χρη-", που σημαίνει το πρέπον, το δέον, το αναγκαίον
Συνεπώς το "χρῆμα" σημαίνει: το χρήσιμον, το αγαθόν, τα αγαθά, το χρηστόν, τα χρηστά …!!!
   Σήμερα φυσικά η έννοια του "αγαθού" έχει σχεδόν εξαλειφθεί παρότι στην ελληνική Γλώσσα μιλάμε για "τα αγαθά"…!  
Δυστυχώς πλέον σήμερα, με την διαφθορά, μιλάμε και αναφερόμαστε στα "αγαθά" σχεδόν μόνο σαν προϊόντα και πράγματα, καθώς τα αγαθά των Ιδεών και των Αρχών έχουν εξαλειφθεί από τους «επικοινωνιολόγους» "πολιτικούς" και "δημοσιογράφους" των "ΜΜΕ" (Μη Μιλάς Εσύ)…!

Τι είναι λοιπόν το χρήμα και τι το νόμισμα;
    Στοχαστικά θα λέγαμε ότι το χρήμα, ως το χρήσιμον και ωφέλιμον, είναι το προϊόν της συνειδήσεως και δράσεως του ανθρώπου, το οποίον τελικά υπαγορεύεται από την εσωτερική παρόρμηση και ανάγκη του Ανθρώπου για δράση· παιχνίδι, εξερεύνηση και δημιουργία !
Αυτή η δράση όταν αναφέρεται στον άλλο, στον ενδιαφερόμενο για την δράση μας, γίνεται σημείον και αναφορά σχέσεώς μας και επομένως συνδράσεώς μας.
Έτσι η αρχική δράση με το επακόλουθό της, αυτό της αμοιβαίας δράσεως, της συνδράσεως, αποκτά μία αξία, μία τιμή, η οποία λόγω των προσωπικών αναγκών και της προσωπικής εκτιμήσεως των πραγμάτων από καθένα χωριστά, παίρνει μία αξία, μία τιμή, που προσδιορίζεται από την υποκειμενική αντίληψη καθενός, η οποία και καθορίζει το δικό του «νομίζω»!
Από αυτό το υποκειμενικό, προσωπικό «νομίζω» των δύο συμβαλλομένων με βάση τη σχέση συνδράσεώς τους παράγεται αυτό που ονομάζουμε και γενικώς ονομάζεται «νόμισμα»..!
   Επομένως άλλο είναι το "χρήμα" και άλλο το "νόμισμα"…!
Και το μεν χρήμα παραπέμπει στο Αγαθόν, κατά την κοσμοθέαση των Σοφών της Ελλάδος, το δε νόμισμα στην σχετική αντίληψη των συμβαλλομένων…!
   Η μη ελληνική αντίληψη, η ξένη προς την χρηστότητα και την αρχή αυτής, το Αγαθόν, ταυτίζει το χρήμα με το νόμισμα και τελικά σήμερα οδηγεί, μέσω της "παγκοσμιοποίησης" (globalization), στον "νόμο της αγοράς" και της απανθρωπίας αυτού, τον οποίο τόσο ξεκάθαρα και παραστατικά παρουσιάζει η ομότιτλος ταινία του Στέφαν Μπριζέ με τον Βίνσεντ Λίντον, σε ένα "μανιφέστο" ανθρωπισμού, σε μία εποποιία του Ανθρώπου, κατά και εναντίον της κτηνωδίας της «ζούγκλας της Would Street (Γουόλ Στριτ) και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος», όπως χαρακτηριστικά λέγει ο εξαίρετος, λόγω ήθους και καταρτίσεως, Οικονομολόγος και όντως Δημοσιογράφος κ. Κωνσταντίνος Κόλμερ!

Δημήτριος Μαλασπίνας
Καθηγητής Φυσικών Επιστημών - Φυσικός.
e-mail:  demal.ant@gmail.com
© Copyright Ἱστολογίου Οἰκονομία καὶ Πολιτεία.
Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε κἂν ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ, παρὰ μόνον
διὰ ἰδιωτικὴν - ἀτομικὴν χρῆσιν, ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν καὶ πάλιν
τοῦ ἐνεργοῦντος, νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
καθώς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.
Φυσικὰ ἐννοεῖται πὼς εἶναι Καλὸν νὰ κοινοποιοῦνται τὰ ἄρθρα,
ἐὰν φυσικὰ συμφωνῆτε καὶ θέλετε!
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω...!!!

Συνοπτικώς, Θεωρία περί Πλούτου & Αφθονίας.

Τι ακριβώς είναι ο αληθής Πλούτος και
πώς αυτός έχει ως αναπότρεπτο αποτέλεσμα την Αφθονία!

   Κατά την Ελληνική και Χριστική συνειδητότητα ο Πλούτος είναι η αληθής Αγάπη, αποτέλεσμα της "γνώσεως του εαυτού" κατά το Δελφικό (άνθρωπε) «γνῶθι σαὐτόν», όπου ο μεν πλούτος είναι ο πυρήνας της αιτίας της ζωής του καθενός και που στη μεν Μυθολογία των Ελλήνων απεικονίζεται ως ο θεός Πλούτων, στην δε Διδασκαλία του Λόγου επισημαίνεται ως η "αληθής Αγάπη του εαυτού", προϋπόθεση και μέτρον της Αγάπης προς τον άλλο, τον «πλησίον», κατά την προτροπή: «ν’ αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου»!
   Αυτή είναι η Ηθική και Πνευματική συνάντησις και συντυχία με τον Πλούτο, τον Πλούτωνα, τον πυρήνα της ζωής του όντος Άνθρωπος!
Αυτή είναι που φέρνει φυσικά, φυσιολογικά, νομοτελειακά και αβίαστα, προς την "αφθονία των Αγαθών" σε όλο το φάσμα της ζωής του ανθρώπου, δηλαδή Διανοητικά – πνευματικά Αγαθά, ψυχικά – ηθικά Αγαθά, πρακτικά – υλικά Αγαθά, καθώς η αφθονία αυτή, η κατά την φύσιν του Ανθρώπου, δεν ενέχει φθόνον όπως δηλώνει και δεικνύει η ετυμολογία της ελληνικής λέξεως αφθονία, που είναι σύνθετος λέξις «α-φθονία», συντιθεμένη από το α- "στερητικό" δηλαδή το "μη" και την λέξη "φθόνος".
Συνεπώς η "αφθονία" σημαίνει την παντελή, την πλήρη έλλειψη "φθόνου"….!!!
   Όμως δυστυχώς στις μη κατά φύσιν Κοινωνίες, πονηροί και δόλιοι, οι «κηφήνες με κεντρί» κατά Σωκράτη [1], οι Σφετεριστές της ζωής των αδόλων μεν αλλά αμαθών δε εργαζομένων, επιβάλλουν δόγματα που καθιστούν τους αμαθείς και συνεπώς απονήρευτους και αφελείς εργαζομένους, τους «Δημιουργούς» κατά Σωκράτη, επιρρεπείς στην προπαγάνδα των σκοταδιστών, οι οποίοι έτσι σφετερίζονται την Ζωή των Εργαζομένων, των Δημιουργών, τον κατά φύσιν δηλαδή Πλούτο των Ανθρώπων….(!!)
   Ο πλούτος λοιπόν της Γης πρέπει να κατέχεται από τους αγνούς και Δικαίους, τους "Δημιουργούς", οι οποίοι αληθώς και συγκροτούν την Κοινωνία, καθώς κοινωνούν τα Ωραία, τα Δίκαια και Αγαθά….!!!
   Αυτοί, οι ελεύθεροι φθόνου, είναι οι "πραεῖς" για τους οποίους ο Χριστός είπε: «καλότυχοι – ευδαίμονες είναι οι πράοι (οι ηθικώς και πνευματικώς ήρεμοι) καθώς αυτοί θα κληρονομήσουν την γην (δηλαδή το πεδίον στο οποίο δρουν, εκδιπλώνονται και αποτυπώνονται οι δημιουργικές δυνάμεις)»!!!  [2]
   
Περί πλούτου δες à Πλούτος & Αφθονία!
Δημήτριος Μαλασπίνας
Καθηγητής Φυσικών Επιστημών - Φυσικός.
e-mail:  demal.ant@gmail.com
© Copyright Ἱστολογίου Οἰκονομία καὶ Πολιτεία.
Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε κἂν ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ, παρὰ μόνον
διὰ ἰδιωτικὴν - ἀτομικὴν χρῆσιν, ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν καὶ πάλιν
τοῦ ἐνεργοῦντος, νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
καθώς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.
Φυσικὰ ἐννοεῖται πὼς εἶναι Καλὸν νὰ κοινοποιοῦνται τὰ ἄρθρα,
ἐὰν φυσικὰ συμφωνῆτε καὶ θέλετε!
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω...!!!
[1]   Δες «Πολιτεία» ή «περί Δικαίου Πολιτικός» κατά Πλάτωνα.
[2]   «μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν» (Ματθ.5.5.)
Ὁ δὲ Eὐριπίδης λέγει:«μακάριος ὅστις νοῦν ἔχων τιμᾷ θεὸν καὶ κέρδος αὐτῷ τοῦτο ποιεῖται μέγα» (Αἰγεύς, 256.)
Το επίθετο «μακάριος -ία –ιον» δηλώνει και σημαίνει τον ευτυχή, τον ευδαίμονα, τον καλότυχο, τον καλοκάγαθο, τον άδολο, τον καλόβουλο …!  Αντιθέτως και εναντίως προς αυτά είναι: ο άσπλαχνος, ο δόλιος, ο ανάλγητος και απάνθρωπος, ο άπονος και κακόψυχος, ο κακότροπος και κακοήθης, ο στυγνός δικτάτορας και σαδιστής, ….
  Η αλήθεια των προτάσεων αυτών, περί «ήρεμης δυνάμεως» επαληθεύεται και βεβαιώνεται από την σύγχρονη Φυσική, την Κβαντομηχανική και την Δυναμική του Χάους.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πλούτος & Αφθονία!

Δημιουργώντας Πλούτο & Αφθονία….
(Τέρμα η οικονομίστικη Κρίση… και οι πονηροί Εμπαιγμοί …)
Τώρα τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα!
Βρήκαμε μία Πηγή Πλούτου!
Αξιόπιστη, Εγγυημένη, Εύκολη – Προσιτή σε Όλους!
Δημιουργήσαμε το δικό μας Συλλογικό Ταμείον!
Μέσα σε ένα χρόνο, δύνασαι και σε 4 μήνες,
να εξασφαλίσεις 1200 έως 2.000 ευρώ τον μήνα,
τα οποία συνεχώς και θα αυξάνονται!!!
   Ο Προσωπικός Σκοπός και Στόχος μου είναι: Κανένας Έλληνας και κανένας Άνθρωπος πλέον μέσα στην "οικονομίστικη" Κρίση…!
 Ο Άνθρωπος γεννήθηκε για να είναι Χαρούμενος
και να ζει Ευτυχισμένα!!!
Σημειώσεις:
   Τώρα επιτέλους έχουμε το απόλυτο "εργαλείο", το μέσον, δημιουργίας οικονομικής ανέσεως ακόμη και Πλούτου στα χέρια μας!
   Η συνέχεια είναι επεξηγήσεις, περί τίνος πρόκειται, για το τι ακριβώς είναι αυτή η "Πηγή Πλούτου" !  Υποστηρίζεται από μία ελαφριά οικονομική ανάλυση, η οποία βαθαίνει όσο καθένας χρειάζεται.
   Δεν είναι απαραίτητη η βαθιά κατανόηση όλων αυτών των αναλύσεων που ακολουθούν, όπως ακριβώς ο ασφαλισμένος σε ένα "δημόσιο" ή ιδιωτικό Ταμείο, δεν χρειάζεται να γνωρίζει την μαθηματική, οικονομική ανάλυση λειτουργίας του Ταμείου! 
Απλώς ο ασφαλιζόμενος εγγράφεται γιατί είτε είναι υποχρεωμένος είτε διαπιστώνει ότι τον Συμφέρει, για να έχει τις όποιες αποδοχές ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής κάλυψης …!
   Οι αναλύσεις είναι για τους απαιτητικούς, τους θεωρητικούς ανθρώπους, που θέλουν να γνωρίζουν βαθιά το θέμα.
Οι άλλοι περιορίζονται στα πρακτικά θέματα δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, τι υποχρεώσεις έχουν και τι θα κερδίσουν….
   Εδώ λοιπόν, στο Συλλογικό μας Ταμείον, κάνεις την εγγραφή σου Δωρεάν και στην συνέχεια καταθέτεις 7 δολάρια ($) ως την μόνη απαιτουμένη Οικονομική Συνεισφορά σου προς το Κοινό Συλλογικό Ταμείο μας, εφ’ άπαξ και διά παντός!
Κατόπιν Εισηγείσαι την Εγγραφή ενός ή περισσοτέρων ατόμων, αναλόγως πόσο γρήγορα θέλεις να έχεις απολαβές και αναλόγως των απαιτήσεών σου για το ύψος των απολαβών που επιθυμείς…!  [Όλοι συνεισφέρουν 7 $ ο καθένας και επίσης εφ’ άπαξ !]
Όλα τα άλλα γίνονται αυτομάτως και εσύ απολαμβάνεις Κέρδη…!!!
    Δημήτριος Μαλασπίνας
Καθηγητής Φυσικών Επιστημών - Φυσικός.
e-mail:  demal.ant@gmail.com
© Copyright Ἱστολογίου Οἰκονομία καὶ Πολιτεία.
Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε κἂν ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ, παρὰ μόνον
διὰ ἰδιωτικὴν - ἀτομικὴν χρῆσιν, ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν καὶ πάλιν
τοῦ ἐνεργοῦντος, νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
καθώς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.
Φυσικὰ ἐννοεῖται πὼς εἶναι Καλὸν νὰ κοινοποιοῦνται τὰ ἄρθρα,
ἐὰν φυσικὰ συμφωνῆτε καὶ θέλετε!
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω...!!!

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ελεύθερο Εισόδημα - Σύνταξη Πολιτών.

Πώς μέσα σε εννέα μήνες μπορείς να δημιουργήσεις ένα 
ισχυρό μηνιαίο Εισόδημα ή μία ισχυρή μηνιαία Σύνταξη
η οποία μέσα στο έτος μπορεί να φθάσει και τα 2.000 ευρώ!

Ανάρτηση Νο.5. Δευτ,2/10-2017.
Βελτιώσεις & Διευκρινήσεις.
Τι κάνουμε γι’ αυτό;
Κατ’ αρχάς τώρα εμείς οι Πολίτες, εργαζόμενοι και μη,
δημιουργούμε το δικό μας Συλλογικό Ταμείον (Σ.Τ.),
το οποίον είναι πλήρως αυτοματοποιημένο
και από το οποίο παίρνουμε μερίσματα!  [1]

Πώς αρχίζουμε:
   Πρώτα κάνουμε την εγγραφή μας δωρεάν!
Στην συνέχεια πρέπει να γίνουμε Ενεργά μέλη του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.), συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και αυτοτέλεια του Ταμείου μας, που είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, με ένα μικρό ποσόν 7 δολαρίων, 7 $, μία εισφορά άπαξ και διά παντός!
   Κάποιος που δεν έχει αυτά τα χρήματα ή που απλώς δεν θέλει να τα διαθέσει, υπάρχει τρόπος ως απλό μέλος να τα αντλήσει από το Ταμείον, προκειμένου να γίνει ενεργό μέλος, παρέχοντας μία μικρή εργασία προς το ταμείον για τον σκοπό αυτόν!

   Τι κάνεις στην συνέχεια, εσύ που θέλεις να είσαι όχι ένα απλό μέλος, αλλά ένα Ενεργό, ένα Δραστήριο μέλος του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.) για να έχεις σύντομα οφέλη;
Κάνεις το αυτονόητον!
   Όπως εσύ θεώρησες τυχερό τον εαυτό σου, που έμαθες ότι μπορείς ν’ αποκτήσεις ένα  γερό Εισόδημα - "Σύνταξη" 2.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο και είπες «θα "αρπάξω" αυτήν την ευκαιρία» και έτσι έγινες μέλος, έτσι ακριβώς και πολλοί άλλοι ψάχνουν για πραγματικές Ευκαιρίες!
Η Ευκαιρία αυτή εδώ, είναι γνήσια, Έντιμη και χωρίς κίνδυνο – Risko = Ø !!!
   Ελπίζω πως αυτά είδες και αναγνώρισες και έγινες ή θα γίνεις μέλος!!!
Κάνεις λοιπόν προς τους άλλους ό,τι ακριβώς έγινε και σε σένα! Διαδίδεις το γεγονός, δίνεις τις πληροφορίες και μεταδίδεις την απίστευτη ευκαιρία και την ωφέλεια που έχει κάθε μέλος του Συλλογικού Ταμείου μας !!!
   Δίνεις λοιπόν αυτή την ευκαιρία και στους άλλους, φίλους, γνωστούς και αγνώστους!!!
Μας Συμφέρει όλους τους Έλληνες, απανταχού της Γης, να γίνουμε άμεσα Ενεργά μέλη του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.)…! 
   Συμφέρει την Ελλάδα, συμφέρει την Ανθρωπότητα, συμφέρει Όλους τους Τίμιους Ανθρώπους, ιδίως αυτούς που ζουν από την Εργασία τους!!! 
   Κάνεις λοιπόν αυτό και μόνον! 
Ενημερώνεις, κάνεις Εγγραφές και βοηθάς τους Συνεργάτες σου…!!!
Κυριολεκτικώς είναι μία πράξη κοινωνικής Αλληλεγγύης…!!!
   Όλα τα άλλα γίνονται αυτομάτως από το αυτόματο λογισμικό του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.)…!
   Τα νέα μέλη τα εγγράφεις στον δικό σου προσωπικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό των Συνεργατών σου, αυτούς που θέλεις, που χρειάζεται να βοηθήσεις, καθώς βοηθώντας τους άλλους, βοηθάς τον εαυτό σου…! Συναλληλία à Ανταποδοτικότητα!!!  [2] 
Τώρα, ας δούμε τα πράγματα λίγο πρακτικά!
   Εάν λοιπόν φέρνεις δηλαδή εάν εγγράφεις στο Ταμείον μας, στο "Συλλογικό μας Ταμείον", στο δικό μας ταμείον, στο δικό σου Ταμείον, ένα (1) μέλος κάθε μήνα, τόσο χαλαρά, [το νέο μέλος εγγράφεται, όπως ήδη είπαμε, με μια εφ’ άπαξ και διά παντός εισφορά 7 δολαρίων ($)] και κάθε ένας από αυτούς κάνει το ίδιο, επαναλαμβάνει δηλαδή ό,τι κάνεις εσύ, τότε σε 9 μήνες θα έχεις 512 μέλη!  Κατ’ ακολουθία σε 12 μήνες θα φθάσεις τα 4.096 μέλη!  [3]
   Εάν τώρα υποθέσουμε ότι από αυτούς, τους 4.096, μέσα στο έτος μόνον οι 500 θα έχουν επιμεληθεί να κάνουν όλες τις αναβαθμίσεις τους, αυτές που απαιτεί το Οικονομικό Πλάνο (ο χρόνος του ενός έτους είναι υπεραρκετός), τότε ο καθένας θα έχει αποδώσει στο Κοινό Ταμείο συνολικά 889 $, από τις αναβαθμίσεις του!  Αυτό, το οριστικά τελικό ποσόν των 889 $ (7+14+28+56+112+224+448=889, οι 7 αναβαθμίσεις), που του δίδει εισπράξεις 45% + 7% = 52%, επί των προσωπικών του εγγραφών, θα προέρχεται από τις εισπράξεις του και μόνον δηλαδή από τα κέρδη του, και όχι από την τσέπη του!
   Άρα οι 500 μέσα στο έτος θα έχουν αποδώσει βαθμιαία στο κοινό μας Ταμείον το εκπληκτικό ποσόν των 444.500 $, από τα οποία εσύ προσωπικά θα εισπράξεις το 7% (και αντίστοιχα ο καθένας που θα εφαρμόσει αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα) δηλαδή βαθμιαία, καθώς ο κάθε ένας θα προοδεύει και θα εξελίσσεται οικονομικά [4], εσύ θα λάβεις (μόνον από τους 500) συνολικά 31.115 $, ποσόν που αντιστοιχεί περίπου σε 26.065 ευρώ!
(Ενδεικτικά, με βάση την ισοτιμία της Τρίτης 12/9-2017, που 1 $ = 0.8377 ευρώ και 1 ευρώ = 1,1937$) 
  Έτσι λοιπόν σε ένα έτος το μηνιαίο Εισόδημά σου, η "Σύνταξή σου" κατά ένα τρόπο, είναι δυνατόν σύντομα (αυτό εξαρτάται από εσένα και την ομάδα σου), να φθάσει τα 2.172 ευρώ, δηλαδή περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα!!!

   Εννοείται πως το μηνιαίο Εισόδημά σου θα συνεχίσει να αυξάνεται πέραν των 2.000 ευρώ, για δύο λόγους:
1.)           γιατί βαθμιαία θα ενεργοποιούνται και οι υπόλοιποι εκτός των 500 δηλαδή οι 4.096-500 = 3.596, οι οποίοι θα σου δώσουν προοδευτικά άλλα 3.596Χ889$Χ7%=223,779.08$= 187.459,73ευρώ! Ναι, περίπου 187 χιλιάδες ευρώ!!! 
2.)           Το μηνιαίο Εισόδημά σου θα συνεχίσει να αυξάνεται πέραν των 2.000 ευρώ, καθώς θα συνεχίσεις να εργάζεσαι, εγγράφοντας ένα ή περισσότερα άτομα τον μήνα, ιδιαιτέρως δε επειδή συγχρόνως θα βοηθάς τους Συνεργάτες σου!  Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το Σύστημα είναι εξαιρετικά Ανταποδοτικό, καθώς
Συναλληλία σημαίνει:                   Όλοι για Όλους!!!
Ο καθένας εργάζεται για Όλους και
όλοι μαζί εργάζονται για τον Καθένα!!!
   Εννοείται λοιπόν πως τόσον εγώ, όσον και ο άμεσος Εισηγητής σου (sponsor), θα είμαστε στην διάθεσή σου για κάθε πληροφορία και βοήθεια…!

   Όποιος ενδιαφέρεται για μία πρώτη μαθηματική ανάλυση των ανωτέρω, δηλαδή
για τα σχετικά απλά μαθηματικά του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.), μπορεί να πατήσει ΕΔΩ à Απλά Μαθηματικά Σ.Τ.
   Επίσης όποιος ενδιαφέρεται για τις Γενικές Αρχές του Συστήματός μας δηλαδή του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.), μπορεί να πατήσει ΕΔΩ à Γενικές Αρχές Σ.Τ..
   Όποιος έχει απορίες, μπορεί να γράψει στο e-mail, που βρίσκεται στο τέλος. 
   Για Απαντήσεις επί ερωτήσεων Συνεργατών και Ενδιαφερομένων,
   Τέλος όποιος ενδιαφέρεται για την εγγραφή του και φυσικά ενδιαφέρεται να δει και να ερευνήσει όλο το Σύστημα, το Οικονομικό Πλάνο του Συλλογικού Ταμείου (Σ.Τ.), επίσης ας στείλει e-mail στην διεύθυνση στο τέλος του άρθρου.

Επισημάνσεις:
1.)          Εννοείται σαφώς πως όλα τα ανωτέρω και ακόμη πολύ περισσότερα από αυτά, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν υπό τον όρο πως θα τηρηθεί το πρόγραμμα, όπως περιγράφεται ή άλλο ακόμα καλύτερο!  Τότε και μόνο τότε, η δυνατότητα γίνεται πραγματικότητα…!
2.)          Επαναλαμβάνουμε πως μετά τον πρώτο χρόνο, που προφανώς θα συνεχίζεται η δραστηριότητά σου, το μηνιαίο Εισόδημά σου, η "Σύνταξή" σου, όλο και θα αυξάνεται και μάλιστα χωρίς κανένα όριο!
3.)          Επίσης εννοείται πώς εάν τόσον εσύ, όσον και οι Συνεργάτες σου ή μέρος αυτών θέσετε σαν στόχο να εγγράφετε 2 ή περισσότερα άτομα τον μήνα, προφανώς το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνον οι μηνιαίες αποδοχές να γίνουν υπερδιπλάσιες, αλλά να ελαττωθεί κατά πολύ και ο αντίστοιχος χρόνος! [Οι σχετικοί λογιστικοί υπολογισμοί, εάν κάθε ένας εγγράφει δύο άτομα τον μήνα (2μέλη/μήνα), δεικνύουν ότι σε 6 μήνες είναι δυνατόν το πλήθος των μελών να φθάσει τα 729 άτομα, ενώ σε άλλους 2 μήνες, δηλαδή στους 8 μήνες υπολογίζονται σε 6.561 μέλη..!  Αυτή είναι η δύναμις του πολλαπλασιασμού!!!] 
4.)          Το γεγονός πως κάποιοι θα επιτύχουν τον στόχο του ενός (1), των 2, ή των 3, 4,… μηνιαίων εγγραφών ενώ άλλοι όχι, δεν θα αλλάξει πολύ το αποτέλεσμα, εάν φυσικά ο μέσος όρος επιτυχίας θα είναι κοντά στον σχεδιασμένο!
5.)          Εάν μία ομάδα θέσει σαν στόχο κάθε ένας να εγγράφει 7 νέα μέλη τον μήνα, τα οποία θα κάνουν το ίδιο, τότε κάθε μέλος αυτής της ομάδος δυνατόν να εισπράξει 1 με 1,5 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε ένα χρόνο, από την ημέρα που θα γίνει δραστήριο, αυτό και η ομάδα του...!
6.)          Το Σύστημα αυτό, του Συλλογικού Ταμείου μας (Τ.Σ.), εκτός από το spillover, που σημαίνει "υπερπήδηση" και έρχονται άτομα από πάνω σε σένα (αυτό είναι μέρος της Ανταποδοτηκότητας), έχει πολύ ισχυρό παθητικό Εισόδημα εννέα (9) επιπέδων!!!
7.)          Είναι αυτονόητον και αμέσως γίνεται κατανοητόν ότι το Οικονομικό Σχέδιο του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.) εξουδετερώνει κάθε κίνδυνο δηλαδή εξουδετερώνει την όποια περίπτωση απώλειας χρημάτων, καθώς είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και πλήρως αυτοματοποιημένο!  Risko
8.)          Η εργατικότητα, η μέθοδος, η συνέπεια, η συνέχεια, η συνεργασία και η συνεργατικότητα, με μία λέξη η Συναλληλία με τις Αρετές της, θα φέρουν μεγάλες αποδοχές γιατί το Σύστημα του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.) είναι πλήρως Ανταποδοτικό, καθώς εξ’ ανάγκης η Αμοιβαιότητα γίνεται πραγματικότητα!!!
9.)          Εννοείται πως εάν έχεις προσκληθεί ή απλώς και μόνον εάν έχεις ενημερωθεί από άλλον Εισηγητή (sponsor), παρακαλώ Πολύ να με ενημερώσεις διότι εννοώ να τηρώ την ηθική Αρχή και ζητώ το ίδιο από όλους τους Συνεργάτες μου!  Τούτο άλλωστε είναι απολύτως αναγκαίο στο πνεύμα της Συναλληλίας και Αμοιβαιότητας, αρχές που αποδεδειγμένα αυξάνουν Πολύ την Ανταποδοτικότητα, ιδίως εδώ στο Συλλογικό Ταμείο μας (Σ.Τ.), που αμείβονται πλουσιοπάροχα οι Πάντες…!!!  (Η μιζέρια είναι ίδιον των Πονηρών, δολίων και Κακών…!)  

    Δημήτριος Μαλασπίνας
Καθηγητής Φυσικών Επιστημών - Φυσικός.
e-mail:  demal.ant@gmail.com[1]   Η ιδέα αυτή καθώς και η πρακτική της εφαρμογή, η ψηφιακή ευρεσιτεχνία, είναι ενός Εξαιρετικού Ανθρώπου, του Φίλου μου Κωνσταντίνου Δ., ο οποίος είναι Έλληνας, που από μικρός ζει στον Καναδά και έχει την έγνοια της Ελλάδος και των Ελλήνων, πώς δηλαδή θα μας βοηθήσει…! Έτσι εδημιούργησε ένα πολύ ευφυή ψηφιακό δικτυακό αυτοχρηματοδοτούμενο χρηματοοικονομικό λογισμικό ή αλλιώς μία πλατφόρμα, τελείως αυτοματοποιημένη, η οποία μέσω του διαδικτύου μας παρέχει αφθονία Οικονομικού Πλούτου! 
[2]   Είπαμε ότι το κυρίαρχο πνεύμα του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.) είναι η Συναλληλία, η οποία όσον είναι πιο αποτελεσματική, τόσον αυξάνει η Ανταποδοτικότητα! 
[3]  Το δικό σου Ταμείον είναι ένα μέρος του δικού μου ταμείου, που είναι ένα μέρος του δικού μας ταμείου, του Συλλογικού Ταμείου Όλων μας, όπου "χάνεται" το «δικό μου» και το «δικό σου», λόγω της Ανταποδοτικότητας, η οποία από την ίδια την πρακτική της αναδύει και αναδεικνύει την Συναλληλία εμπράκτως…!!!
Δηλαδή τώρα τα πράγματα προχωρούν αντιστρόφως, καθώς από την αρχική πρακτική Συναλληλία, που οδηγεί στην Ανταποδοτικότητα, τώρα έρχεται η ίδια η Ανταποδοτικότητα να αναδείξει μίας υψηλοτέρας τάξεως Συναλληλία!!!
   Και το πράγμα συνεχίζεται όλο και εξελισσόμενο και αναβαθμιζόμενο μέχρις Αριστοποιήσεως!!!
   Όμως αυτά όλα, ο καθένας που θα εφαρμόσει τις οδηγίες, θα τα δει στην πράξη και έτσι θα τα αποδείξει πρακτικά καθώς θα τα βιώσει…!!!
Είναι αυτό που συμβαίνει στην Αληθή Δημοκρατία όπου "τὸ Κοινωνεῖν ἀναδεικνύει τὸ Ἀληθεύειν δηλαδὴ ἡ Ἀλήθεια κοινωνεῖται καὶ μετουσιώνει τὴν ἀνθρώπινη Κοινωνία σὲ Κοινωνία Πολιτῶν"!!!
[4]  Το σημείον αυτό τονίζεται όλως ιδιαιτέρως γιατί δεικνύει την δυναμική της Συνεργασίας των μελών μιας ομάδος καλώς Συνεργαζομένων ατόμων για ένα κοινό σκοπό, που εδώ είναι η οικονομική Ελευθερία και Ανεξαρτησία, καθενός, με την δύναμη της Συνεργασίας, που έχει και κρύβει μέσα την δυναμική Συναλληλία !!!
© Copyright Ἱστολογίου Οἰκονομία καὶ Πολιτεία.
Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε κἂν ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τοῦ παρόντος ἄρθρου τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ, παρὰ μόνον
διὰ ἰδιωτικὴν - ἀτομικὴν χρῆσιν, ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν καὶ πάλιν
τοῦ ἐνεργοῦντος, νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
καθώς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.
Φυσικὰ ἐννοεῖται πὼς εἶναι Καλὸν νὰ κοινοποιοῦνται τὰ ἄρθρα,
ἐὰν φυσικὰ συμφωνῆτε καὶ θέλετε!
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω...!!!

Απλά Μαθηματικά Σ.Τ.

Μία πρώτη μαθηματική ανάλυση
του Συλλογικού μας Ταμείου (Σ.Τ.).
Ανάρτηση Νο.3. Δευτέρα, 18/9-2017.
Προσθήκες, Βελτιώσεις, Διορθώσεις.


Πώς μέσα σε εννέα μήνες, πολύ απλά, μπορείς 
να δημιουργήσεις μία ισχυρή μηνιαία Σύνταξη
η οποία μέσα στο έτος θα έχει γίνει 2.000 ευρώ!

Εμείς, οι Πολίτες, εργαζόμενοι και μη, δημιουργούμε 
το δικό μας Συλλογικό Ταμείον, πλήρως αυτοματοποιημένο,
από το οποίο παίρνουμε μερίσματα!

   Εάν λοιπόν, όπως είπαμε, εισάγεις ένα (1) μέλος τον μήνα (κάθε νέο μέλος εγγράφεται με μια εφ’ άπαξ και διά παντός εισφορά $ 7 ) στο Ταμείον μας και έκαστος από αυτούς κάνει το ίδιο, δηλαδή επαναλαμβάνει ό,τι κάνεις εσύ, σε 9 μήνες θα έχεις 512 μέλη!
Αυτό σημαίνει 512μ Χ $ 889 Χ 7% = $ 31,861.76   (τα $ 889 εξηγούνται πιο κάτω)
Συνεχίζοντας το πρόγραμμα «1 μέλος τον μήνα» σε 12 μήνες θα έχεις 4096 μέλη!
   Εάν υποθέσουμε ότι από αυτούς μέσα στο έτος μόνον οι 500 θα έχουν κάνει όλες τις αναβαθμίσεις τους (χρόνος υπέρ αρκετός), καθένας θα έχει αποδώσει στο Κοινό Συλλογικό Ταμείον μας (Σ.Τ.), $ 889 από τις εισπράξεις του και μόνον και όχι από την τσέπη του!
   Άρα τα 500 μέλη, τελικά θα αποδώσουν στο Σ.Τ., 500 Χ $ 889 = $ 444,500 (444 χιλιάδες, 500 δολάρια), από τα οποία εσύ προσωπικά και ο κάθε «εσύ», θα εισπράξεις το 7% δηλαδή $ 444,500 Χ 7% = $ 31,115 (31 χιλιάδες, 115 δολάρια), ποσόν που αντιστοιχεί περίπου σε 26.065 ευρώ (26 χιλιάδες, 65 ευρώ), βάσει της ισοτιμίας της Τρίτης 12/9-2017, που 1 $ = 0.8377 ευρώ και 1 ευρώ = $ 1.1937 
  Έτσι λοιπόν σε ένα έτος το μηνιαίο Εισόδημά σου -Σύνταξη-, θα είναι 26.065€:12μήνες=2.172 €/μήνα, δηλαδή περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα !!!

Οι αναβαθμίσεις:
   Τα χρήματα αυτά ($ 889) είναι το συνολικό ποσόν που αντιστοιχεί για τις επτά (7) αναβαθμίσεις του λογαριασμού σου και οι οποίες γίνονται για μία και μοναδική φορά εκάστη, εφ’ άπαξ και διά παντός, και ισχύουν για τον λογαριασμό σου για πάντα!
   Οι αναβαθμίσεις γίνονται βαθμιαία καθώς ο λογαριασμός σου έχει λάβει το αντίστοιχο ποσόν. Ώστε δεν δίνεις τίποτα πλέον από την τσέπη σου, εκτός αυτών των αρχικών 7$ !
   Σκοπός των αναβαθμίσεων είναι να αυξηθούν τα ποσοστά των απολαβών σου από το Συλλογικό Ταμείον μας (Σ.Τ.) !
Τα αντίστοιχα ποσά για τις αναβαθμίσεις σε δολάρια ($) είναι:
7, 14, 28, 56, 112, 224, 448 à άθροισμα 889 $.
Τα αντίστοιχα ποσοστά των αποδοχών σου από το Συλλογικό Ταμείον μας (Σ.Τ.) 
είναι:                 25%, 27%, 29%, 32%, 35%, 39%, 45%

Επεξηγήσεις:
1.> Εννοείται πως σε ένα χρόνο, με τα 4096 εγγεγραμμένα μέλη, που μαθηματικώς θα έχεις, το Εισόδημά σου - η Σύνταξή σου, θα αυξάνεται συνεχώς και εξελικτικά, με τάση να πλησιάζει την εκπληκτική τάξη των $ 20,000 $/μήνα = 16.000 ευρώ μηνιαίως, εννοείται εφ’ όσον όλοι θα εργάζονται και καθένας θα εγγράφει 1 μέλος τον μήνα.
Με αυτή την προϋπόθεση, ο θεωρητικός, μαθηματικός υπολογισμός είναι:
4096μΧ$889Χ7%:12μήνες = 21,241.173 $/μήνα = 17.793,73 €/μήνα
   Επειδή, όπως δεικνύει η πείρα, δεν είναι επιμελείς και εργατικοί όλοι οι άνθρωποι, γι’ αυτό υπολογίζουμε στα 500 άτομα από τα 4096.  [Ένας στους οκτώ (1:8), περίπου 12%]
   Με την βοήθεια κάθε "Εισηγητή" (sponsor), με την σχετική παρότρυνση από Εισηγητή σε Εισηγητή, θα ενεργοποιηθούν και θα αυξηθούν οι 4.096 οπότε οι μηνιαίες αποδοχές συνεχώς θα αυξάνονται, καθώς έκαστος πληρώνεται από βάθος 9 επιπέδων, που το καθένα έχει χωρητικότητα επταπλασία (7Χ) του προηγουμένου !!!
    Επειδή το πρώτο επίπεδο έχει 7 θέσεις (χωρητικότητα 7 μελών), το δεύτερο έχει 7Χ7=49, το τρίτο 49Χ7=343, ….., το πέμπτο 16.807, κ.ο.κ.
Από όλα αυτά τα μέλη των 9 επιπέδων, που είναι κάτω από εσένα, το Συλλογικό Ταμείον σου, σου δίνει το 7% , με βάση την κατανομή ποσοστών %, ανά επίπεδο και ανάλογα με το ποσοστό προμηθείας σου (αναβαθμίσεις από 25% έως 45%) !
Παραλείποντας τις λεπτομέρειες, προς το παρόν, και πηγαίνοντας στην πρακτική ουσία, αυτή των αποτελεσμάτων, λέμε συμπερασματικά:
   Όσο καθένας εργάζεται Συμμετοχικά δηλαδή ενεργεί με Συναλληλία, τόσον ισχυροποιείται η Ανταποδοτικότητα και τα μηνιαία Έσοδα αυξάνονται συνεχώς και κατά Πολύ…!!!  Το κίνητρο είναι τα πρακτικά αποτελέσματα, τα μηνιαία Έσοδα…!
Τα δικά σου Έσοδα γίνονται κινητήριο παράδειγμα για τους άλλους…! 
   Όσον αφορά στους Εισηγητές (sponsors), στην περίπτωση του κανόνος «1 μέλος τον μήνα», κάθε Εισηγητής έχει άμεση κοινή δραστηριότητα με τα άτομα που προσωπικά εγγράφει δηλαδή εδώ μόνον με 12 άτομα τον χρόνο !  
2.> Εάν κάποιος θέλει μεγαλύτερα έσοδα, μπορεί να εισάγει, να εγγράφει, περισσότερα άτομα!  Έτσι, εάν αυτός και η ομάδα του εγγράφουν 2 άτομα τον μήνα έκαστος, τότε σε 6 μήνες θα είναι 729 μέλη, ενώ σε 8 μήνες θα φθάσουν τα 6.561 μέλη! Τελικά δε σε 12 μήνες, σε 1 χρόνο, θα φθάσουν το απίστευτο πλήθος του 531.441 μέλη (531χιλιάδες, 441άτομα), περίπου 0,5 εκατομμύριο μελών!!! 
   Η τόσον μεγάλη, η απίστευτα μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στην γεωμετρική πρόοδο, βάσει της οποίας πολλαπλασιάζονται τόσον πολύ τα άτομα!
   Εδώ ακριβώς έγκειται η φυσική δυναμική της δυάδας, η οποία ως νόμος ισχύει για τους κυτταρικούς οργανισμούς, όπως το σώμα μας!
    Στην πραγματικότητα, επειδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι συνεπείς και δραστήριοι, το πλήθος αυτό δεν πλησιάζεται πρακτικώς, παρά μόνον ιδανικά - τελεολογικά…!
   Η άλλη όμως πραγματικότητα είναι ότι επειδή ακριβώς οι δραστήριοι θα γίνονται όλο και ποιο δραστήριοι, καθώς τα κέρδη τους όλο και θα αυξάνονται, σε βάθος χρόνου συνεχώς και θα πλησιάζεται το 0,5 εκατομμύριο μελών…!
   Οι θεωρητικοί ή αλλιώς οι μαθηματικοί υπολογισμοί δίνουν το απίστευτο νούμερο:
531.441μΧ889$Χ7%:12μήνες=2,755,964.40 $ τον μήνα!!!
Ναι μάλιστα, καλά διαβάζετε!!!  Ναι είναι 2.308.671,30 ευρώ/μήνα δηλαδή κοντά στα
2,3 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, κάποτε θα φθάσει το Εισόδημά μας!!! 
   Αυτή είναι η θεωρητική εξέλιξη του Συλλογικού Ταμείου μας (Σ.Τ.)…!!!
   Μιλάμε πλέον για αφθονία χρηματική, για Πλούτο Χρηματικό, και μια και ο πραγματικός και Δίκαιος Πλούτος είναι ο Πλούτος της μάνα μας Γης, είναι για όλους τους ανθρώπους, το αυτοτροφοδοτούμενο αυτό λοιπόν πρόγραμμα αντλήσεως πλούτου, είναι για όλους τους ανθρώπους, ιδίως τους Δικαίους, που αναπτύσσουν την Συναλληλία!!!

Τίθεται λοιπόν το Ερώτημα:
   Μπορεί να γίνει πραγματικότητα το ασύλληπτο αυτό ποσόν των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ, σαφώς και μπορεί να γίνει πραγματικότητα το ασύλληπτο αυτό ποσόν των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα…!

Περί αυτού δες à Φαντασία ή φαντασίωσις; 
Προειδοποίηση:  Η ανάλυση αυτή είναι για διανοητές!

    Δημήτριος Μαλασπίνας
Καθηγητής Φυσικών Επιστημών - Φυσικός.
e-mail:  demal.ant@gmail.com
© Copyright Ἱστολογίου Οἰκονομία καὶ Πολιτεία.
Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε κἂν ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τοῦ παρόντος ἄρθρου τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ, παρὰ μόνον
διὰ ἰδιωτικὴν - ἀτομικὴν χρῆσιν, ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν καὶ πάλιν
τοῦ ἐνεργοῦντος, νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
καθώς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.
Φυσικὰ ἐννοεῖται πὼς εἶναι Καλὸν νὰ κοινοποιοῦνται τὰ ἄρθρα
ἐννοεῖται, ἐὰν φυσικὰ συμφωνῆτε καὶ θέλετε!
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω...!!!