Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Η αξιοκρατία των Ελλήνων!


       Οι εις πολιτείαν Δημοκρατίας παιδαγωγούντες!
Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός. 
«Οἱ γὰρ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μὲν τῷ κοινοτάτῳ καὶ 
πραοτάτῳ προσαγορευομένην, ἐπὶ δὲ τῶν πράξεων οὐ τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, οὐδ’ ἣ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπαίδευε τοὺς πολίτας ὥσθ’ ἡγεῖσθαι τὴν μὲν ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τὴν δὲ παρανομίαν ἐλευθερίαν, τὴν δὲ παρρησίαν ἰσονομίαν, τὴν δ’ ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ μισοῦσα καὶ κολάζουσα τοὺς τοιούτους βελτίους καὶ σωφρονεστέρους ἅπαντας τοὺς πολίτας ἐποίησεν.» 
[Ισοκράτους 7. Πίστις. §20]
Διότι κατ’ εκείνη την εποχή [του Κλεισθένους και του Σόλωνος, 6ος αιών π.Χ.] οι διοικούντες την πολιτεία την κατέστησαν τέτοια ώστε να μην προσαγορεύεται κοινότυπα και χλιαρά (κατ’ όνομα δημοκρατία), κατά τα φαινόμενα των πράξεων εκείνων που συντυχούσαν αυτής (εξαρτούσαν την τύχη τους με αυτήν, την πόλι), αλλά ούτε και παιδαγωγούσε τους πολίτες ούτως ώστε να επιβάλλεται ως δημοκρατία η ατιμωρησία (η ακολασία), η παρανομία ως ελευθερία, η θρασύτης ως ισονομία, η δε αναίδεια αυτών των πράξεων ως ευδαιμονία· αλλά παιδαγωγούσε τους πολίτας ώστε (η ψυχή των, το συναίσθημά των) να μισεί και κολάζει (τιμωρεί) αυτούς (τους διαφθορείς). Ούτως έκαμε (η πολιτεία της Δημοκρατίας) όλους τους πολίτας τελειοτέρους και πλέον σώφρονας.
                                                                                     Απόδοσις, Δ. Μαλασπίνας.
© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στη ΔΙΑΦΘΟΡΑ.


Χρήστος Γιανναράς: Οι πολιτικοί μας είναι απατεώνες.
Μεταφορτώθηκε από το χρήστη armoniki την 27 Μάρ 2011
0.40  Κρίση … θα μου επιτρέψετε … παραχώρηση στην Συνωμοσιολογία … όλες οι Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις 30 χρόνια αποσκοπούν στην μεθοδική άμβλυνση της κριτικής ικανότητας του Έλληνα ….
  Το σχολείο ετοιμάζει οπαδούς. Δεν ετοιμάζει Πολίτες. Ετοιμάζει αφισοκολλητές. Έφερναν τους Μαθητές 5η & 6η Τάξη Δημοτικού, τους έφερναν οι «Δάσκαλοι» να πετάξουν νεράντζια και να φωνάξουν «μπάτσοιγουρούνιαδολοφόνοι»     η παιδεία στην Ελλάδα ετοιμάζει Βανδάλους ….
4.20  «Οι πολιτικοί μας είναι απατεώνες»
    Πολιτική Πρότασις Γιανναρά :
5.11  ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση είναι Υπηρεσιακή Κυβέρνηση με ειδικό σκοπό την σύγκλιση Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, για Καινούριο Σύνταγμα από την αρχή, το οποίον δεν θα ψηφισθεί, ούτε θα συνταχθεί από Βουλευτές, αλλά από εκπροσώπους Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, όπως έγινε μετά το 1821, μετά την «μικρασιατική καταστροφή»,... Ζητάτε ένα νέο Διαφωτισμό!   Εάν θέλετε να το πείτε έτσι, ΝΑΙ...


Γεώργιoς Μπαμπινιώτης : H κρίση δεν είναι μόνoν oικovoμική.
Μεταφορτώθηκε από το χρήστη MelitaInsula την 27 Μάρ 2011
4.11 Πώς μια λέξη «παροδηγεί»!!!  «επιμήκυνση του χρέους» φράση εσφαλμένη απολύτως, που «παροδηγεί» Δεν επεξεργαζόμεθα τις σκέψεις μας ….
Γλωσσική Ηθική : εγώ δεν παροδηγώ και ο συνομιλητής μου δεν παρερμηνεύει!!!
12.50    η λογία παράδοση = η επαφή με την αρχαία γλώσσα!!!
13.08    πάψαμε να βλέπουμε την Γλώσσα ως Αξία. Την βλέπουμε ως εργαλείο…
13.15  «η εργαλειακή αντίληψη της Γλώσσας είναι μειωτική και αποπροσανατολιστική γιατί η Γλώσσα μας ….  …»
14.11  η σχέση της Γλώσσας με την σκέψη μας, με την  … Ηθική της Γλώσσας μας