Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Ψυχή καί Σοσιαλισμός.

                                Ψυχή καί Σοσιαλισμός.

Πᾶνε μαζί; Σέ ἕνα τίτλο; Σέ μιά ἱστορική πραγματικότητα;
Ἀπό αὐτό πού ζήσαμε ὥς τώρα σάν Σοσιαλισμό, στή χώρα κυρίως πού τόν ξεκίνησε, τή Ῥωσσία; Ὄχι, δέν πᾶνε. Στό Σοσιαλισμό ἡ Ψυχή ὑπῆρξε ὑπό διωγμόν. Μαζί της ἀναπόφευκτα καί ἡ Ἀτομικότητα. Τό ἄνθισμα τῆς Ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὄχι τοῦ Ἀτομικισμοῦ, ἐκεῖνος συρρικνώνει, ἡ Ἀτομικότητα ἁπλώνεται κἰ ἁπλώνει.

«πρός τό ἀσύγκριτο κἰ αἰώνιο ὄφελος τοῦ κόσμου ὅλου»,

ὅπως μιλάει γἰ αὐτήν ὁ Oscar Wilde στό ἄρθρο του αὐτό, «Ἡ Ψυχὴ τοῦ Ἀνθρώπου στό Σοσιαλισμό», σέ ἕνα περιοδικό τοῦ 1891. Ἕνα ἄρθρο πού ἴσως, πολύ πιθανόν, νά ἔχει τήν ἀπάντηση στό «Γιατί ἀπέτυχε ὁ Σοσιαλισμός», πού σίγουρα ὑπῆρξε μιά ἀπό τίς μεγάλες ἐλπίδες τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ «Ψυχή τοῦ Ἀνθρώπου στό Σοσιαλισμό» εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Oscar Wilde στόν ταραγμένο, ἀνήσυχο ἄνθρωπο τοῦ 21ου. αἰῶνα. Ἄς τό ἀνοίξει, ἄς τό κοιτάξει, ἄς τό ψάξει.
Ὀλυμπία Καράγιωργα.
Ἀθῆναι 10.10.2008.