Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Εἰδεχθὲς Τέρας, καθ' Ἡμᾶς.


Ὁ ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν Γραμμάτων, 
τὸ 1883 ἀπεφάνθη καὶ εἶπεν:
"Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν.
Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πεῖναν.
Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν.
Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν.
Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν.
Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν.
Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου"

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν"
Καληνύχτα Ἑλλάδα...