Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Θρησκεία & Religion Ένα διαχρονικό, μεγάλο σφάλμα των μεταφραστών!
    Αυτό προφανώς τα ανωτέρω, είναι λάθος της μεταφράσεως των σκέψεων του Pirsig διότι ο συγγραφέας γράφει "religion"....(!)
Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί ο "μεταφραστής (είναι πάντα) Προδότης", «traduttore traditore», ως έλεγαν οι λόγιοι Λατίνοι, καθώς ήξεραν την παγίδα στην οποία έπεσε ο ψεύτο "αριστοτελικός" Αυγουστίνος και παρέσυρε όλη την "Δύση", η οποία μέχρι σήμερα ματώνει φοβερά, Σατανικά!  //
Σ’ αυτό το γεγονός οφείλεται ο Σκοταδισμός και η Παράνοια, την οποίαν εκμεταλλεύτηκαν και εκμεταλλεύονται οι "γιοί του Σκότους", τους οποίους δημιουργεί διαχρονικά η αρχέγονη Συνωμοσία της "αριστεράς των Ατλάντων", εκ της οποίας προέρχεται και κάθε «Αριστερά»(!!)
   Ο Συγγραφέας γράφει "Religion", που σημαίνει religion και όχι θρησκεία...!
Θρησκεία είναι ή μάλλον ήταν το Βίωμα Αληθείας της Εκκλησίας του Δήμου των Αθηναίων Ελλήνων, καθώς λόγω της καθαράς Ερωτικής τους φύσεως οδηγούντο αυθορμήτως στην αναζήτησιν του «κοινωνεῖν - ἀληθεύειν», εκ του οποίου αναδύετο η προς το Θείον Λατρεία των και η αναζήτησις των Λόγων Θεών!!!
Αυτούς τους Λόγους Θεούς, που εδίδαξε ποιητικώς – λατρευτικώς, ο Υμνωδός Ορφεύς και Ύμνησεν ο Όμηρος, ο Ησίοδος κλπ
   Σ’ αυτή την Λατρεία αναφέρθηκε και ο Χριστός, λέγων ό,τι είπεν για τους Έλληνες!!!
«Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.» (Ιωάν.12.23.) και η οποία ως μαρτηρείται σήμερον, αρχικώς αναγράφετο: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἑλλὰς γὰρ μόνη ἀνθρωπογονεῖ, φυτὸν οὐράνιον καὶ βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμὸν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμην.» /[1]/
   Θρησκεία λοιπόν δεν ιδρύεται!
Αυτό που ιδρύεται είναι το " Religion", ένα κατασκεύασμα κυρίως Πονηρών σκοπιμοτήτων, το οποίον είναι τόσον αφύσικον, όσον αφύσικα είναι τα "χρηματιστηριακά προϊόντα", που βρίσκονται πίσω από αυτό(!!)
Είναι δε τα αφύσικα και πλαστά αυτά "προϊόντα", τα "χρηματιστηριακά προϊόντα", που επακριβώς, λέγονται "παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα", αυτά που μας προπαγάνδιζαν καθημερινώς επί χρόνια οι Τραπεζίτες, όχι οι όντως Τράπεζες που σεμνώς και κοινωνικώς ηργάζοντο, μέχρι που πτωχεύσαμε και ηρέμησαν(!!)
   Το μόνον φυσικόν είναι η αυθόρμητος ανάδυσις της Αληθούς Λατρείας των Λόγων του Λόγου!!!
Το μέγα επίτευγμα των Ελλήνων, εκ του οποίου ανεδύθη η Δημοκρατία και ο Πολιτισμός, ήταν η Λατρευτική μέθεξις της φύσεώς των εις το «κοινωνεῖν - ἀληθεύειν»!!!
   Σήμερα, η αναχαίτισις της δυσώδους, της Σατανικής αυτής καταστάσεως, που κυριεύει τον πλανήτη, θα επιτευχθεί όταν οι Έλληνες αποκαταστήσουν την Ερωτική τους Φύση, τον Λόγο Διώνυσο! Τότε θα αναβλύσει ο Λόγος, το ποιητικόν αίτιον της Ζωής και η Ανθρωπότης θα ανανήψει!!!
   Αυτή είναι η βαθυτέρα αιτία για την οποία κτυπιέται η Ελλάς, η Πατρίς μας και ιδίως το Έθνος μας, το οποίον οι "γιοί του Σκότους", βλέπε Κίσσιγκερ, θέλουν να αφανίσουν(!!)
Τέλος, το Χριστικόν «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ιωάν.8.32.), προαπαιτεί Ερωτική Κάθαρσιν, τον κεκαθαρμένον Άνθρωπο, ως εδίδαξε η Πυθαγόρεια Ιέρεια Διοτίμα στον Σωκράτη!
Η ρήσις αυτή του Χριστού δεικνύει ότι ήταν Έλλην, Μύστης του Λόγου!!!
Ο Χριστός, αποδεδειγμένα ήταν Έλλην /[2]/, εκφέρων τον Λόγο Έρωτα - Διόνυσον!!!
© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

[1]   Αυτά, αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του "Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας", γράφων: «Το έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθέριος Πρόκος, επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων, συμμετέχων σε επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του Ευσεβίου του Παμφίλου, Επισκόπου Καισαρείας (265 μ.Χ.), το οποίον περιέχει την συνέχεια της έως σήμερα γνωστής φράσεως του Χριστού, που αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιον του.
[2]  Εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν Εβραίος, το Σαγχεδρίν (το μεγάλο Εβραϊκό "Συνέδριο" - ιερατικό Δικαστήριο) θα τον Σκότωνε διά λιθοβολισμού, όπως επιβάλλει ο Μωσαϊκός νόμος. Ήταν λοιπόν ο Χριστός, Έλλην της Ρωμαϊκής επικρατείας και γι’ αυτό το ιερατείο έπρεπε να επιτύχει την «δίκη» του από τον Ρωμαίο άρχοντα, ο οποίος κάτω από τις απειλές τους, τον θανάτωσε ρωμαϊκά, με σταύρωση. Ούτε προσήλυτος Εβραίος ήταν, γιατί πάλι θα είχε δικαίωμα επάνω του το εβραϊκό ιερατείον, καθώς εάν ήτο προσήλυτος, θα είχε «βαπτιστεί» διά του "αίματος της περιτομής" !
Η πόλις καταγωγής του Ιησού, η Ναζαρέτ, ανήκε στην επαρχία της Γαλιλαίας, της Ελληνικής επικρατείας. (Γαλιλαία υπάρχει και στον Όλυμπο!!!)
Γαλιλαία < γα (=γη) +λιλαίομαι (=επιθυμώ ή ποθώ σφόδρα). Ευρίσκεται σε Ομήρ. Ιλ. & Οδ., ως πχ. λιλαιομένη χροὸς ἆσαι, (=θέλοντας να γευτεί σάρκα -του εραστού της-), αλλά και λιλαιομένη πόσιν εἶναι, (=επιθυμούσα σφόδρα να τον πιεί, να τον δοκιμάσει, να τον καταπιεί, να "καταπιεί τον εραστή της"), επίσης φόωσδε λιλαίεο, (=αγωνίζομαι, παλεύω να επανέλθω αμέσως στο φως της ημέρας, βγαίνοντας από τον Άδη)!

Κρίνοντας διά να Κριθώ από ....Κρίνοντας διά να Κριθώ από τους Νόες, 
τους Υιούς των Θεών!!!

Ο Συνάδελφος Hubert Reeves μπορεί να ήταν σπουδαίος Αστροφυσικός, αλλά ή η μετάφρασις δεν είναι σωστή ή ο ίδιος ουδέν Οίδεν από το Φως του Έλληνος Λόγου!
 Ο Θεός, ως έννοια, σαφώς και είναι όχι απλώς αόρατος, αλλά επέκεινα και κάθε Ιδέας, όπως και αυτής πχ της αορατότητος! Αυτό σημαίνει πως:
1.) είναι νοητικό σφάλμα, πχ το λεγόμενον πως «ο Θεός είναι Αγάπη ή Σοφία ή ….» !
2.) είναι νοητικό σφάλμα το περί «αορατότητος» του Θεού διότι αυτό σημαίνει Υπαρκτικότητα του Θεού, όπερ ασύμβατον και αντινομεί της εννοίας Θεός!
3.) είναι Μέγα νοητικό σφάλμα ότι «ο Θεός είναι η Φύσις», καθώς όχι μόνον περιορίζει τον Θεό εις την «Φύσιν», αλλά τον ταυτίζει με Αυτήν! (Πρόκειται για την Μαρξιστική αντίληψη του «Εθνικοσοσιαλισμού», σε αντίθεση προς τον συγγενή του Διεθνιστικό Μαρξισμό, που η «θεολογία» τους ή καλύτερα το religion του αρνείται τον Θεό.)
4.) είναι Μέγα ατόπημα ότι «ο άνθρωπος καταστρέφει την Φύση». Ο άνθρωπος προκαλεί μία διαταραχή (τελικώς εξαιρετικά μικρής κλίμακος), αποκλειστικώς και μόνον στις εκδηλώσεις της Φύσεως, την οποία η Φύσις αποκαθιστά με ταχείς και συντονισμένους ρυθμούς, γοργά, με τον Καλύτερο, τον Άριστο τρόπο, ώστε να μην αφανισθεί ούτε κάν ο «Ταραξίας», αλλά να Συνετισθεί, να Παιδαγωγηθεί από τα ίδια Σφάλματά του, τα αμαρτήματά του, αρχαιοελληνιστί, καθ’ ότι πάντα τα Υπαρκτά, ως και ο άνθρωπος, είναι Τέκνον της Φύσεως, εν τέλει της «Παμμήτορος Θεάς»! Η Δράσις αυτή είναι ο «Έλεος»!!!
Δι’ αυτό οι Έλληνες ωνόμαζον και ονομάζομεν την Φύσιν ή επί το ορθόν το Πνεύμα της Φύσεως «Παμμήτηρα Θεά» και συγχρόνως αντιλαμβανόμεθα ότι «η Φύσις είναι Παιδαγωγός» φέρουσα εις το Απολλώνιον Ωραίον, το Αληθές και το Αγαθόν!!!
5.) Η Φύσις, η «Παμμήτηρ Θεά», η οποία, ως ελέχθη, είναι Παιδαγωγός εις τον άνθρωπο, ενώ ο Θεός είναι επέκεινα όχι απλώς της Φύσεως, αλλά και του λόγου – Αιτίας της Φύσεως!
6.) Όπως είναι νοητικόν σφάλμα ότι οι «επιστήμονες» είναι η Επιστήμη, έτσι είναι νοητικόν σφάλμα η πρότασις του Hubert Reeves, η οποία εισάγει το Δογματικόν Σφάλμα, το Δογματικόν Ημαρτημένον, ταυτίζοντας όχι απλώς την «Παμμήτηρα Θεά» με τις εκδηλώσεις της, αλλά και αυτόν τον Θεό με ένα πολλοστημόριον, αυτής ακόμη της φυσικής εκδηλώσεως!
   Αυτά, εις το Όνομα του εντελεχούς λόγου, ότι αυτός Διερευνά, Κρίνει, Διατάσσει, Ανατάσσει και Αποκαθιστά την Τάξιν, φέρων εις εκδήλωσιν το Πνεύμα Αυτής!!!  Συνεπώς ο λόγος αυτός Δεν ανέχεται το ψεύδος, που τόσον εκτιμά η ανθρώπινος ανοησία. Η ανοχή και μόνον του εκκολαπτομένου ψεύδους στον ανθρώπινο ψυχισμό, δημιουργεί το ΨΕΥΔΟΣ, αιτία πάσης ΣΥΜΦΟΡΑΣ…
   Ο Ορθοφρονών, ο Άνθρωπος, τίθεται μετά των ομοίων του Πολέμιος του Ψεύδους!!!

© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.