Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Φθινόπωρον Μελέτης!

    Καλὸ καὶ Δημιουργικὸ Φθινόπωρον!
Σήμερα 23/09-2014 ἀρχὴ Φθινοπώρου! 
   Φθινοπωρινὴ Ἰσημερία 04.29 ὥρα ἡλιακὴ ἢ ἀστρονομικὴ ὥρα Ἑλλάδος! Ἢ ἄλλως 05.29 «θερινή» ὥρα Ἑλλάδος. (Τεχνητὴ ὥρα, ἐπιβληθεῖσα ἀπὸ τὸ «κόλπο τοῦ Κόλπου», κατὰ Ἀνδρέα Μαζαράκη.)
   Τὸ ὅλον πρόβλημα τόσον τῆς Ἑλλάδος ὅσον καὶ διεθνῶς, δὲν εἶναι Οἰκονομικόν, ἀλλὰ ἀντί-Ἠθικόν, ὡς ἀποδεικνύει ὁ Νομπελίστας Fr. Hayek (οἰκονομολόγος, κοινωνιολόγος, πολιτειολόγος, …), στὸ βιβλίο του «(Σοσιαλισμός) ὁ Δρόμος πρὸς τὴν Δουλείαν» (1944) καὶ ἐν γένει ὡς ἀποδεικνύει ἡ Αὐστριακὴ σχολὴ Οἰκονομολόγων!
  Ἡ οἰκονομία τοῦ σοσιαλισμοῦ, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τοῦ «Κρατικοῦ Καπιταλισμοῦ», αὐτοῦ τῶν Τραπεζῶν τῆς Διεθνοῦς, εἶναι «οἰκονομισμός» καὶ ὄχι Οἰκονομία.
  Ἡ ὄντως Οἰκονομία ἀπελευθερώνει τὶς ἔμφυτες ἐν δυνάμει ἰδιότητες τοῦ κοινωνικοῦ ἀτόμου, παρέχουσα Σεβασμό, Φιλαλληλία, Δικαιοσύνη, Παιδεία, ἰσόρροπον ἐξέλιξιν καὶ Δικαίαν Εἰρήνην!
    Τὶ ἀπαιτεῖται;
Ὄντως Κοινωνία Ἐλευθερίας!  Ἐλεύθερη δηλαδὴ συναλλαγὴ τῶν Πολιτῶν, ὑπὸ τὴν ἐγγύησιν ἑνὸς ὁμολόγου Συντάγματος, τοῦ Συντάγματος τοῦ Κράτους τῶν Πολιτῶν - τῆς ὁμόψυχης δηλαδἠ Φωνῆς τοῦ Ἔθνους!
   Ὁ Hayek παρουσίασε (1960) τὸ Σύνταγμα τῆς Ἐλευθερίας!
Καὶ τὰ δύο βιβλία, ὑπάρχουν πλέον καὶ στὰ ἑλληνικά!
  Προτείνω λοιπόν:
1.    Κατανόησι τοῦ τὶ εἶναι σοσιαλισμός.  Δές: Ἕνα Σοσιαλιστικὸ Πείραμα.
2.    Κατανόησι τῆς Ἀρχῆς Δικαίου!  Δές: Ο Άρχων άρχεται υπό του Νόμου.
3.    Συνοπτικὴ προσέγγισι στὸν Hayek.  Δές: Ὁ Δρόμος πρὸς τὴν Δουλεία.

Αὐτὸ τὸ Φθινόπωρο, Καλὴ Ἐπιτυχία!